İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Güzeltepe Hukuk Bürosu

İcra ve İflas Hukuku Güzeltepe Hukuk Bürosu, icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile icra takipleri(gerek ilamsız takip gerek ilamlı takip gerekse kambiyo senetlerine(çek,poliçe,bono) özgü takipler ile kira takipleri), alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesi, iflas ya da iflasın ertelenmesi davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması hususlarında gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık ve hukuki hizmet sunulmaktadır.

IOS ve Android Marketlerden Uygulamamızı İndirebilirsiniz.


Ödeme Alan Bilgisi

Online Ödeme

Müvekkil Masa Üstü Setup

Müvekkil Masa Üstü

Setup Rar

IOS ve ADROİD UYGULAMAMIZ

İndir